Vår kvalitet och miljö

Invex är certifierade av Bureau Veritas enligt kvalitet 9001 samt miljö 14001. Vi är med i Achilles, inköpsmodul mot Offshore Industrin. Arbete pågår också för certifiering enligt AS 9120 för Aerospace Industrin.

Vi på Invex fokuserar på miljö och kvalité. Det är bra att det ställs hårdare och hårdare miljökrav på oss företag. Alla har ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid, dessutom ser vi en ökad medvetenhet och efterfrågan hos kunden.

Invex inriktar sig på produktutveckling, materialhantering och transporter med tonvikt på konsekvenserna för miljön. Vi deltar aktivt i våra kunders produktutveckling genom att erbjuda alternativa material och konstruktionslösningar med mindre påverkan på miljön. Genom bättre materialutnyttjande och effektivare produktion kan en ökad verkningsgrad uppnås vilket ytterligare minskar miljöpåverkan. Vi har under en lång tid arbetat med att höja kvalitén och ständigt minska vår miljöpåverkan.

Ett avgörande steg togs när vi anslöt oss till kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Därefter gick vi ett steg vidare med miljöledningssystemet ISO 14001. Att ständigt följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som berör verksamheten, är mycket viktigt för oss. Målet är en helhetssyn där miljö, kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och teknik sammanvägs.

Kontakta oss gärna

Invex AB | Möbelgatan 4, 431 33 Mölndal | 031-57 77 90 | info@invex.se | www.invex.se