Aluminium

Vi erbjuder Aluminiumstång, plåt, band i ett otal legeringar och format enligt nedan. Har du speciella önskemål, kontakta oss för en lösning!

 

Aluminium Rundstång Dimensionsomrråde
2007/2030 20-100mm
2033 (Pb≤0,05%) 5-250mm
2011 20-65mm
5754 ≤200mm
5083 ≤200mm
6026 (Pb ≤0,40%) ≤400mm
6026 (Pb ≤0,05%) 6-250mm
6082 ≤450mm
7050 ≤400
7075 ≤400mm
Aluminiumplåt/Band Tillstånd Tjocklek
1050 O, H111, H14, H24 0,5-60mm
2024 (blank/Clad) T3, T351 0,5-101,6mm
5754 (blank,durk) O, H111, H22, H14/H24 0,5-5,0mm
5083 O, H111 1-200mm
6082 T6, T651 1-150mm
7020 T651 2-100mm
7050 T7451 25,4-152,4
7075 T651, T7351 20-152mm
7475 T7351 12,7-101,6mm
1050
Al99,5
ENAW 1050 – Olegerad aluminium med låga hållfasthetsvärden och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning och lämpar sig för ytbehandling. Goda korrosionsegenskaper, är repkänslig, har ett brett användningsområde.
Den innehåller 99,5% aluminium, och produceras i plåt främst i tjocklek från 0,5 mm – 6 mm.
Finns även i rundstång, dock ngt ovanlig.
1070
Al99,7
Al99,7
1200
Al 99,0
Olegerad aluminium, goda korrosionsegenskaper, god formbarhet.
Innehåller Al 99,0%
2007
AlCu4PbMgMn
En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2011 och dess egenskaper.
Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämpligt för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet.
2011
AlCu6BiPb
En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och dess egenskaper. Det är enkortspånig legering med mycket god skärbarhet. Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och nitar. Legeringen har sämre korrosionsbeständighet och den är inte lämplig försvetsning på grund av den höga kopparhalten. Mindre god anodiseringskvalitet.
2014
AlCu4SiMg
En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%). Den påminner om EN AW-2007 och EN AW-2011 och dess egenskaper. Det är en kortspånig legering med mycket god skärbarhet och hög hållfasthet. Används vanligen inom flyg- och försvarsindustrin.
2017
AlCu4MgSi
En legering med hög kopparhalt. Det är en kortspånig legering, lämplig för bearbetning.
Legeringen har lågkorrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning på grund av den höga kopparhalten. Den är inte lämplig fördekorativ anodisering.
4032
AlSiCuMgNi
Hög slitstyrka, svetsbar, korrosionsbeständig, hög hållfasthet, utmärkt att bearbeta.
5754
AlMg3
En mycket vanlig plåtlegering. Den är saltvattenresistent (hög korrosionsbeständighet) och har en medelgod hållfasthet. God svetsbarhet och medelgod för anodisering.
6061
AlMg1SiCu
Lämpar sig för dekorativ anodisering och har en hög korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning. AlMg1SiCu.
6026 Legeringen har liknande egenskaper som EN AW-6082 men är lättare att bearbeta då den är kortspånig. Medelgoda svets-, korrosions- och anodiseringsegenskaper.
6082
AlSi1MgMn
Har en hög hållfasthet och en god korrosionsbeständighet. Legeringen lämpar sig för svetsning och kan anodiseras.
7010
AlZn6,2MgCuZr
En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering.
7020
AlZn4,5Mg1
En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har en låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte anodisering. Bättre svetsbarhet än övriga legeringar i 7000 serien.
7050
AlZn6,2MgCuZr
Flygkvalitet, högpresterande legering, står emot spänningskorrosion.
7075
AlZnMgCu1,5
En kortspånig legering med mycket hög hållfasthet. Legeringen har låg korrosionsbeständighet och lämpar sig inte för svetsning eller anodisering.
Legeringsgrupper

Grupp 1 icke härdbara:
1050A,1070A,1200,1350,3003,3103,5005,5051,6060,6061,6262,6063,6082

Grupp 2 Härdbara: 2007,2011,2014,2017,2014,2030,5052,5754,5083,7020,7049,7075

1000-serien – olegerat aluminium

När legeringen innehåller minst 99,00 procent aluminium, brukas ofta beteckningen renaluminium. Detta är legeringar med låg styrka, mycket god formbarhet och ledningsförmåga samt goda korrosionsegenskaper. Exempel på användningsområden: förpackningar, kastruller, elektriska kablar.

 

2000-serien – Cu-legeringar

Aluminium får sin styrka vid tillsats av olika legeringselement. Tillsats av koppar ger ett material med mycket hög styrka, men nackdelen är att det får relativt dåliga svets- och korrosionsegenskaper. Typiska användningsområden är i flygplan, maskindelar, bultar och nitar.

 

5000-serien – Mg-legeringar

Tillsats av magnesium bidrar till att öka styrkan i materialet. Korrosionsmotståndet är bra. Legeringar med mer än 3 procent magnesium betecknas ibland som sjövattenbeständigt aluminium. 5000-serien är en typisk plåtlegering som används både inom bygg och skeppsbyggnad.

 

6000-serien – Mg-Si-legeringar

Vid tillsats av både magnesium och kisel får vi en härdbar legering som är mycket lämpligt för extrudering. Dessa legeringar har goda egenskaper vad det gäller svetsbarhet, korrosionsmotstånd, spånskärning och elektrisk ledningsförmåga.
Styrkan kan också bli relativt hög. Legeringen lämpar sig bra för anodisering och används ofta till dekorativa föremål.
6000-serien är den legering som används mest för aluminiumprofiler och användningsområdena är många.

 

7000-serien – Zn-legeringar

Detta är mycket höghållfasta legeringar. Vid tillsats av zink och mangan uppnår man inte bara styrka men också goda korrosions- och svetsegenskaper. Dessa legeringar kan härdas och tillhör de starkaste. Typiska användningsområden är svetsade konstruktioner som är utsatta för stora mekaniska påfrestningar. Bil, flyg samt försvarsindustrin är några användningsområden för denna typ av legering.

F Fabrikationstillstånd (inga gränsvärden för mekaniska egenskaper angivna)
O Glödgat- Produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd.
O1 Värmebehandlat vid ungefär samma tid och temperatur som krävs för upplösningsbehandling och långsamt kylt till rumstemperatur (tidigare betecknat T41).
H12 Hårdbearbetat- ¼ hårt
H14 Hårdbearbetat – ½ hårt
H16 Hårdbearbetat- ¾ hårt
H18 Hårdbearbetat – 4/4 hårt (helhårt)
H19 Hårdbearbetat – extra hårt
Hxx4 Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd.
Hxx5 Hårdbearbetat – gäller svetsade rör.
H111 Glödgat och lätt kallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing.
H112 Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetat eller efter en begränsad kallbearbetning (gränsvärden för mekaniska egenskaper är satta).
H116 Avser aluminium-magnesium-legeringar med en magnesiumhalt av 4% eller högre för vilka gränser för
mekaniska egenskaper och skikt-korrosionshärdighet finns fastställda.
H22 Hårdbearbetat och anlöpt – ¼ hårt
H24 Hårdbearbetat och anlöpt – ¾ hårt
H26 Hårdbearbetat och anlöpt – ¾ hårt
H28 Hårdbearbetat och anlöpt – 4/4 hårt (helhårt)
H32 Hårdbearbetat och stabiliserat – ¼ hårt
H34 Hårdbearbetat och stabiliserat – ½ hårt
H36 Hårdbearbetat och stabiliserat – ¾ hårt
H38 Hårdbearbetat och stabiliserat – 4/4 hårt (helhårt)
H42 Hårdbearbetat och lackerat – ¼ hårt
H44 Hårdbearbetat och lackerat – ½ hårt
H46 Hårdbearbetat och lackerat – ¾ hårt
H48 Hårdbearbetat och lackerat – 4/4 hårt (helhårt)
W Upplösningsbehandlat (instabilt tillstånd). Tiden för kallåldring (W 2h…) kan också föreskrivas.
T3 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat.
T4 Upplösningsbehandlat och kallåldrat.
T42 Upplösningsbehandlat och kallåldrat. Avser provmaterial som värmebehandlats från glödgat eller F-tillstånd, eller produkter som av kunden värmebehandlats från valfritt tillstånd.
T451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning an angiven grad (kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6mm, 1,5% till 3% för plåt 6mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång. 1% till 5% för fri-eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T6 Upplösningsbehandlat och varmåldrat.
T651 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (Kvarstående deformation 0,5% till 3% för plåt under 6mm, 1,5% till 3% för plåt 6mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång. 1% till %5 för fri-eller ringsmide och valsad ring) och sedan varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T6510  Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5 % till 3% för dragna rör) och därefter varmåldrat. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T6511 Samma som T6510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser.
T7 Uplösningsbehandlat och överåldrat.

T7351

 

Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 0,5 % till 3% för plåt under 6 mm, 1,5 % till 3% för plåt 6 mm och över, 1% till 3% för valsad eller kalldragen stång, 1% till 5% för fri- eller ringsmide och valsad ring) och därefter överåldrat för att ge bästa spännings- och korrosionshärdighet. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T76510 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad (kvarstående deformation 1% till 3% för strängpressad stång, profil och rör, 0,5 % till 3% för dragna rör) och sedan överåldrat för att uppnå bra skiktkorrosionshärdighet. Produkterna erhåller ingen ytterligare riktning efter sträckning.
T76511 Samma som T76510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser.
T8 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat.

 

EN AW
Numerisk
Sverige
SS
USA
AA
Tyskland
DIN
England
BS
1050A
1070A
1200
4007
4005
4010
1050A
1070A
1200
Al99,5
Al99,7
Al99,0
1050A
1070A
1200
2007
2011
2014
2024
4335
4355
4338
2007
2011
2014
2024
AlCuMgPb
AlCuBiPb
AlCuSiMn
AlCuMg2
2007
2011
2014
2024
5005
5052
5083
5754
4106
4120
4140
4125
5005
5052
5083
5754
AlMg1
AlMg2,5
AlMg4,5Mn
AlMg3
5005
5052
5083
6060
6061
6063
6082
6262
4103

4104
4212
6060
6061
6063
6082
6262
AlMgSi
AlMg1SiCu
AlMgSi0,5
AlMgSi1

6061
6063
6082

Kontakta vår försäljningsavdelning för offerter och priser samt mer ingående information om vårt produktsortiment och om produktval. Kom ihåg att genom vårt kontaktnät av leverantörer kan vi få tag på produkter som ligger utanför ordinarie sortiment.